Ledeninformatie

De leden.

Wat is mijn voordeel als ik lid ben van De Laatste Eer?

Als u lid bent van De Laatste Eer dan hebt u dubbel financieel voordeel op de kosten van uw uitvaart. U hebt recht op € 725,- uitkering van De Laatste Eer. Uitvaartzorg Jochum Wouda of Westera Uitvaartverzorging verleent u als lid een ledenkorting. Opgeteld kan uw totale voordeel oplopen tot € 2.000.

Wat kost het lidmaatschap?

Kinderen tot 18 jaar betalen geen contributie. Iemand die lid wordt vanaf 18 jaar betaalt € 21,- per jaar. Iemand die ouder is bij aanvang van het lidmaatschap betaalt meer.

Hoe kan ik lid worden?

Aanmelden kan als volgt:

  • Met het aanmeldformulier op deze website op de pagina “contact”
  • Telefonisch bij P. Roos, ledenadministratie, tel. 0516 521018

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op deze website. Als u het contactformulier invult dan krijgt u per mail antwoord op uw vragen. En u kunt uiteraard bellen met één van de bestuursleden.

Wat is een uitvaartvereniging?

Een uitvaartvereniging (vroeger begrafenisvereniging genoemd) regelde in het verleden alles wat betrekking had op een uitvaart. De bode kwam langs en besprak alles met de nabestaanden, de overledene werd meestal opgebaard in de aula en vanuit de aula verzorgde de begrafenisvereniging de uitvaart.

Tegenwoordig is het verzorgen van een uitvaart in handen van professionele uitvaartverzorgers. De uitvaartvereniging regelt alleen nog de financiële afwikkeling.

Wie verzorgt de uitvaart?

De Laatste Eer werkt samen met Uitvaartzorg Jochum Wouda te Oosterwolde en met Westera Uitvaartverzorging te Vries. Zij verzorgen de uitvaarten voor De Laatste Eer. Met hun zijn afspraken gemaakt over het voordeel op de uitvaart en verrekening van de ledenkorting. Wanneer u kiest voor de diensten van een andere uitvaartverzorger, houdt u er dan rekening mee dat u daar geen ledenkorting ontvangt en dat hun tarieven over het algemeen aanzienlijk hoger zijn dan bij Uitvaartzorg Jochum Wouda of bij Westera Uitvaartverzorging. Uitvaartzorg Jochum Wouda en Westera Uitvaartverzorging zijn dag en nacht bereikbaar voor het melden van een overlijden via telefoonnummers:  0516-541968 (Jochum Wouda) of 0592-543082 (Westera).

Wat kost uw uitvaart?

De kosten van uw uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen. Welke kist kiest u, hoeveel mensen komen op de uitvaart, wel of geen advertenties, al deze keuzes bepalen het bedrag.