Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
De heer G. Jager
Weidemaad 126, 8431 TW Oosterwolde.
Tel: 06 51321295;

Secretaris:
Mevrouw A. Akkerman-ten Brink
Rozendael 49, 8431 PD Oosterwolde.
Tel: 0516 513091;

Penningmeester/ledenadministratie:
de heer P. Roos
Kringgreppelstraat 159, 8431 DP Oosterwolde.
Tel: 06 37436969 (graag bellen na 19.00 uur);

Bankrekeningnummer: NL65RABO0349902232

Bestuurslid:
Dhr. H. Hoogenkamp                  


Afscheidshuis:
Kuipenstreek 7, 8431 LX Oosterwolde
Tel: 06 24562854.

Beheer afscheidshuis :
 mevr. S. Hoogenkamp, mevr. M. Meester en mevr. A. Akkerman.
Tel: 06 24562854.

Uitvaartverzorger:

Jochum Wouda uitvaartverzorging te Oosterwolde, tel. 0516-541968.

Westera uitvaartverzorging te Vries, tel.0592-543082.