__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eb2ec":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"eb2ec":{"val":"var(--tcb-skin-color-4)","hsl":{"h":206,"s":0.2727,"l":0.01,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eb2ec":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Laatste nieuws

Laatste nieuws

ONDERWERPEN, ZOALS:

Privacystatement

Op 4 juni 2018 heeft het bestuur een Privacystatement vastgesteld, hetgeen bij de secretaris kan worden opgevraagd.

2020

Lichtjesavond 

Wij hopen dat er in 2022 weer een lichtjesavond kan worden georganiseerd. Zodra hier meer over bekend is zal het op onze website komen te staan.

2020

Contributie

Tijdens de jaarvergadering van 19 mei 2021 is besloten dat de basiscontributie voor 2022 gelijk blijft, dit bedraagt €  21,--.

2020

Afscheidshuis

Per 1 oktober 2020 is ons nieuwe afscheidshuis in gebruik genomen.